Насељеност и економија у праисторији на примеру Давидовачке котлине – др Весна Вучковић „Завичајни музеј“ Параћин, Србија

Апстракт: У овом раду смо покушали да дамо одговор на функцију и економски значај насеља из периода старијег гвозденег доба…